Tradice rodiny Toncarů na pile ve Vodňanech "U nádraží" se datuje cca od r. 1934, kdy pilu zakou-
pil Jan Toncar od rodiny Svatků. Pila v té době byla poháněna párou. To se změnilo v r. 1948, kdy byla pára nahrazena el. energií.
     V roce 1950 byla pila znárodněna a začleněna pod místní stavební podnik. Vrácena byla původním majitelům bratrům Tocarovým v r. 1990. Po dalších 10 let byla pila pronajímána různým subjektům. Až
v r. 2001 převzal pilu vnuk Jaroslava Toncara Petr Bečvář.
     Hlavním sortimentem je stavební řezivo a okra-
jově výroba palet. Roční pořez se pohybuje okolo 4500 m3 kulatiny. Na pořez kulatiny se využívá rá-
mová pila (katr) typ G56, na kterém je možné zpra-
covat kulatinu až do průměru 50 cm a délky 14 m.
Pila Bečvář Pila Bečvář Pořez kulatiny